Sme team kvalifikovaných trénerov, ktorý sa zameriava na trénovanie a výuku širokej verejnosti, kondičnú prípravu vrcholových športovcov a tiež všeobecnú pohybovú prípravu detí a mládeže.

 

Našim cieľom je:

  • trénovať uvedomelo, s cieľom rozvíjať pohybové schopnosti
  • dosahovať vyššiu úroveň zdatnosti
  • naučiť ľudí správne vykonávať základné pohyby,ktoré su 1000x opakované v každodennom živote (drepy,dvíhanie ťažkých bremien,skákanie,behanie …)
  • nadobúdať princípy dopĺňania správnych živín potrebných pre výkon a zdravie
  • vybudovať z každého jedného nášho cvičenca – človeka, ktorý je 100% FIT a pripravený zdolávať rôzne životné situácie

Toto prepojíme so správnou periodizáciou,upravíme podľa individuálnych potrieb jednotlivca a je z toho nová kategória tréningu, ktorá má hlavu aj pätu, bavi klienta, ten spozná ako pracuje jeho telo v rôznych režimoch, bude vedieť čo robiť proti svalovici, prečo zvoliť toto jedlo a nie iné pre urýchlenie regenerácie a veľa veľa iného.

Chceme naučiť ľudí ako nezostať  “PRI VIZUÁLNOM CIELI CVIČENIA” (mať veľký biceps, zbaviť sa tuku, atď..)

Našim primárnym cieľom je prestaviť zmýšlanie našich klientov do “FUNKČNÉHO MÓDU” a podľa definície CF pracovať s klientami širokospektrálne a to v rámci :

  • rozvoja optimálnej úrovne pohybových schopností vo vzťahu k cieľu a zdravotnému stavu (kondičných, koordinačných)
  • trénovania pohybu vo všetkých rovinách  (sagitálnej, frontálnej, transverzálnej)
  • učenia sa korektnej techniky a biomechaniky pohybu – regenerácie – a. i.

 

Tieto základne princípy nadávkovať podľa individuality klienta, vypracovať správnu periodizáciu vychádzajúcu zo stanoveného cieľa klienta.

Ak sa v tomto smere fitness nájdete budeme radi, ak sa pripojíte do nášho teamu!

Red Royal team Nitra